Dell EMEA – Design Week

Имах честта да представя разработката си по тема “Sustainable Design” на голям форум – Dell EMEA – Design Week. Поставих името си до дизайнери с огромен опит и на световно ниво. Няма как да бъда по-доволен.

Записа от представянето ми е само за вътрешно ползване в компанията, но може да гледате лекцията ми по същата тема на български: https://uxacademy.bg/sustainabledesign.

Read more articles