Как да иновираме и подобрим продукт или услуга?

Как са дошли добрите идеи? Как са измислени най-готините услуги или продукти? Трябва да има някаква тайна, някаква магия или просто е чиста случайност.

Понякога добрите идеи наистина са плод на случайност, но в общия случай това не винаги е точно така. Може би не е въпрос на случайност, нито гениалност? Може би има някакъв метод, който стои зад всичко това? Да, има и точно за този метод ще ви разкажа в статията.

Ще те запозная с един от методите за иновиране на продукти или услуги, който открехва завесата зад добрите идеи, а именно SCAMPER медота за генериране на идеи.

В какво се състои SCAMPER?

Това е метод, чрез който лесно може да генерираме идеи за нов продукт или услуга или да иновираме съществуващи такива, чрез серия от въпроси, които задаваме. А на кой ги задаваме? На себе си, на мениджърите, дори и на junior дизайнерите. Общо взето на всеки, който участва в проекта. Всяка гледна точка е от значение.

Целта на SCAMPER е да те провокира да мислиш по нов начин за продукта или услугата, които си се заел да иновираш.

Защо се нарича SCAMPER?

Това е абревиатура (за по-лесно запомняне) от всичките “режими на задаване на въпроси”, през които трябва да преминете. Въпреки, че не е нужно да помниш всеки един дизайн метод, който искаш да използваш. Просто запази тази статия и се върни към нея отново, когато ти потрябва.

Харесвате ли Scrabble?

SCAMPER:
S – Substitute
C – Combine
A – Adapt
M – Modify
P – Put to another use

E – Eliminate
R – Rearrange / Reverse

Substitute

Тук трябва да се съсредоточиш върху следното: Какво мога да заменя в моят продукт или услуга, за да стане по-добър или по-различен? Може да става дума за фрагмент от целия продукт/услуга, за някой малък или не толкова малък процес или дори звено в организацията.

За да те насочат в начина на мислене, използвай следните въпроси:

 • Мога ли да заменя времето, мястото и начина? 
 • Мога ли да заменя хората/екипа участник в процеса?
 • Мога ли да заменя една част от процеса/продукта с друга?
 • Мога ли за заменя поредността на изпълнение на процесите?
 • Мога ли да заменя потребителската удовлетвореност за дадена част или за целия продукт/ услуга?

Combine

Фокусът трябва да бъде към комбинираме на няколко части на нашия продукт или услуга. Дори и да комбинираме нашият продукт/услуга с друг такъв.

Помогни си, като си зададеш следните въпроси:

 • Кои идеи, процеси, участници в процесите, продукти и features могат да се комбинират?
 • Какво може да се комбинира за оптимизиране на разходите или за подобряване на резултатите?
 • Поставете си цел и се запитайте – Какво мога да комбинирам в настоящия ми продукт/услуга, за да постигна тази цел с минимални разходи и максимални резултати? 

Adapt

Какво може да приспособиш или адаптираш в твоя продукт или услуга, за да постигнеш по-добър резултат? Огледай се и за конкурентни продукти/услуги и използвай reverse engineering, например, за да си помогнеш.

Подпомагащи въпроси:

 • Коя част от моя продукт/услуга или процесите в тях мога да адаптирам към настоящата ситуация и цели? 
 • Коя част от конкурентен продукт/услуга или процесите в тях мога да адаптирам към моята ситуация и цели?
 • Мога ли да адаптирам или приспособя идея от друга сфера, различна от моята? Идеи може да потърсиш в природата, изкуството, инженерството, архитектурата, музиката, точните науки, медицината и къде ли още не. За целта е добре да използваш друг метод, за който скоро ще напиша статия, а именно – “аналогии”.

Modify

Тук трябва да се запиташ: Какво мога да модифицирам в моите процеси, продукти, услуги? Какво имам предвид: трябва да се запиташ например, на какво може да наблегнеш или кое е нещото, на което искаш потребителите ти да не обръщат толкова голямо внимание. А какво може да промениш? Може ли да модифицираш материалите, цветовете, усещанията, големините и общо взето всеки детайл, за който се сетиш в твоят продукт или услуга?

За да си помогнеш, използвай част от следните въпроси:

 • Как мога да добавя допълнителна стойност? 
 • Как мога да намаля значението на нещо, което не е харесвано от клиентите ми? 
 • Мога ли да увелича бързината на процесите?
 • Мога ли да увелича или намаля таргет групата на продукта/услугата?
 • Мога ли да направя някоя част от продукта/услугата по-добра, по-убедителна, по-внушителна?
 • Мога ли да добавя допълните features?
 • Мога ли да премахна features? 
 • Мога ли да модифицирам features или процеси?

Put to another use

Идеята е ясна. Запитай се: Мога ли да намеря нови начини да използвам моята услуга, продукт, features, процес?

Помогни си със следните въпроси:

 • Кои елементи от моя продукт/услуга могат да се използват за различна цел?
 • Погледни и от другата страна, тази на потребителите. Те как биха използвали твоя продукт или части от него в различни ситуации?
 • Мога ли да променя не просто някой елемент от продукта или услугата, а изцяло пазара, който таргетирам?
 • Как мога да преизползвам някой вече готов feature в моя продукт на друго място, за да спестя ресурси?

Eliminate

Да, това звучи страшно. Но, няма страшно. 😀 В тази серия от въпроси ще премахваме неща, с цел само и единствено да подобрим настоящата ситуация. Замисли се, има ли нещо в твоя продукт, услуга и процеси, което би могъл да премахнеш, без това да се отрази по негативен начин, а напротив.

За да те насоча, съм подготвил следните въпроси, които да си зададеш:

 • Какво мога да премахна и резултата пак да остане същия? (Ако го премахна, как това би се отразило на хората в организацията, на моите партньори и т.н.)
 • Мога ли да елиминирам времето за чакане?
 • Мога ли да опростя нещо?
 • Мога ли да премахна или намаля разходите за даден процес?
 • Мога ли да намаля своите усилия или тези на моя екип?

Все пак, винаги мисли и за последствията, но и имай предвид, че не винаги повече значи по-добре. Даже напротив. 

Rearrange / Reverse

И накрая – Какво може да реаранжираш? Представи си го точно, като реаранжиране на стая. На кои мебели, в случая features или процеси, би могъл да смениш местата, за да стане стаята по-удобна и функционална?

Ето и помагащите въпроси:

 • Мога ли да променя поредността на процесите?
 • Мога ли да променя поредността на проблемите, които решавам с моя продукт или услуга?
 • Има ли патерни, които биха могли да се променят за постигане на дадена цел или оптимизация?

Е, това беше метода SCAMPER. Пробвай го следващият път, когато искаш да започнеш нещо ново в сферата на дизайна на продукти или приложи към вече съществуващ продукт или услуга. А за упражнение – следващият път, когато нещо те подразни в даден дигитален продукт, приложи метода SCAMPER и се опитай да намериш решение. Добави резултата в портфолиото си.

Read more articles