SoftUni Creative

UI Design

2020 г.

Задача

Задачата бе да се подобри и оптимизира UI на цялата платформа. Да бъде по-лесна за подобрение в бъдеще и много по-флексибъл. Качеството на продукта трябваше да се подобри драстично, за да може SoftUni Creative да запази лидерските си позиции на пазара. UX подобренията тук бяха малко, но от решаващо значение.

Проблем

Основното предизвикателство бе да убедя и запозная всички екипи с ползите на един design guideline и design system. Предстои процес в който всички служители имащи отношение към тази част от продукта да бъдат onboard-нати, за това как една дизайн система ще може да подобри и ускори работата им и взимането на решения за в бъдеще. 

Решение

За платформата бе изграден design guideline, който има за цел да улесни, забърза и подобри работата на системата и имплементацията на нови дизайни и функционалности. Design guideline на SoftUni Creative ще бъде съвместим и с глобалната SoftUni Design System, която има за цел да обедини всичките общо 8 бранда и инициативи под шапката на SoftUni. 

SoftUni Creative

SoftUni Creative е един от брандовете под шапката на SofUni. Оперира за сега изцяло на българския пазар, като се явява лидер в обучението по дизайн в България. 

Платформата имаше няколко основни проблема, като некосистентност в различните части на основния сайт и на продукта, липса на достатъчно добра диференциация с другите платформи на пазара

Решение за това намерих в изграждането и прилагането на design guideline за SoftUni Creative. Идеята е всеки от 8-те брандове или инициативи на SoftUni да имат собствен design guidelie, но всички те да бъдат обединени в една глобална SoftUni Design System. Което ще позволи по-лесното скалиране на проектите на SoftUni в бъдеще и ще реши много от проблемите на брандовете.