SoftUni Digital

UI Design

2020 г.

Задача

Задачата бе да се прекрои настоящия UI на SoftUni Digital с цел продукта да се изправи успешно пред новите конкурененти на пазара. За това бе изготвен план за подобрения на UI, както и план за промени в UX на кандидатстване и записване на курс. Последния етап от проекта ще включва подобрения на потребителското преживяване в етап “гледане на лекции”.

Проблем

Кратките срокове и остарялата back-end и front-end архитектура затрудниха процеса по имплементация на нови неща в UX и UI. В момента компанията не разполага с ресурс за пренаписване на целия продукт, нещо което е крайно необходимо, но все пак заедно с dev екипа намираме решения и прилагаме процеси, които да подобрят рабата ни и да увеличит максимално качеството на продукта.

Решение

Променихме процеса на работа, на предаване на дизайните, начина на тестване и верификация на дизайните и т.н.. Това позволи ускоряване на процеса и подобряване на качеството.

SoftUni Digital

Очаквайте скоро!