SoftUni International

UI/UX Design

2020 г.

Задача

UX и UI дизайн на интерактивана, обучителна, онлайн платформа за обучения по програмиране, която да се позиционира на международния пазар. Като необходимо условие бе възможността за бързо тестване на нови бизнес идеи, бърза смяна на пазара и възможност за скалиране.

Проблем

Първоначалния период на тестване на нови идеи бе много динамичен и неясен поради липсата на достатъчно информация за пазара и скоупа на целия проект. Проекта бе ребрандиран в движение, както и бе променен бизнес модела, съответно и бизнес изискванията. С течение на времето тези неща бяха изчистени и в момента проекта е на финалната си прави преди официалното си пускане, вече на Европейския пазар. 

Решение

Бе взето решението за изграждане на много гъвкава дизайн система и архитектура на проекта, която да позволи на компанията да тества няколко модела, както и те да могат да варират за различните пазари. Това в дългосрочен план има за цел да спести време и ресурс при евентуални “завой” които предстоят пред компанията.

SoftUni International

SoftUni International е първият опит на образователния лидер SoftUni, да завоюва международните пазари. Проекта стартира тестово на няколко пазара, като след събрания feedback от user-и и партньори предстои пукането на първата официална версия на интерактивната, онлайн, обучителна платформа на компанията.

Работата ми по този проект включва: събиране на бизнес изисквания, събиране на информация за пазара с помощна на маркетинг екипа, изграждане на потребителски персони с помощта на маркетинг екипа, планиране и естиминаране всички функционалности, тестване на функционалности, разписване на изисквания и спецификации, проучване на конкуренти, координация с dev екипа, координация с екипа, който създава съдържанието, маркетинг екипа и д.р. Както и цялостен UX и UI дизайн на платформата, изграждане на clicable prototupes, low and high fidelity mockups, изграждане на design guidelines, анализиране на резултатите и подобряване на процесите и дизайните, предложение за нови функционалности и изграждане на процеси за имплементирането им.

User Flow

Process

Минаваме през процеса няколко пъти и се стремим да подобряваме дизайна на платформата. Feedback събираме от:

  • Users – на база данните, които събира Marketing Team. Може да решим и да правим вътрешни тестове с потенциалните ползватели на платформата, но за сега такива тестове се изпълняват само за най-сложните features и само вътрешно. 
  • Нашите локални партьори на различните пазари – те предоставят обратна връзка за нашия продукт на база локалния пазар за съответната държава.