SoftUni Kids

UI/UX Design

2020 г.

Задача

UI и UX редизайн на целият сайт на SoftUni Kids. Първо започнахме с определяне на типовете user-и, които използват сайта. След това преценихме коя информация е важна за тях при взимането на решения и намерихме начин да я позиционираме по правилния начин на сайта. Променен бе и цялостния модел на работа на платформата, което включваме и работа по UX дизайна.

Проблем

Бизнес изискванията се променяха няколко пъти, поради динамичната обстановка на пазара. Това наложи и промяна в логиката на платформата на по-късни етапи на разработка. Все пак благодарение на флексибъл гайдлайна, който изградихме и подходящите тулове, успяхме бързо да се адаптираме към належащите промени и то многократно. 

Решение

На база двете персони изградихме web design guidelines, както и social media design guidelines. Имахме за цел да начертаем правилния начин за комуникация на банда с двете аудитории. За да успеем да диференцираме SoftUni Kids от конкурентни брандове, трябва да приложим гайдлайните за web и social media упорито, консистентно и с търсене на постоянен feedback от user-ите.

SoftUni Kids

SoftUni Kids е образователна инициатива на SoftUni насочена към най-малките. Платформата има различни фунционалности, като създаване на профил на родител, създаване на профил на дете, издаване на сертификати, записване в определена образователна пътека, купуване на отделен курс, проследяване на прогреса на потребител, записване за т.н. летни академии, семинари и събития, както и други.  

Предизвикателството бе UI-я да говори достатъчно добре, както на decision-maker-а (родителя), така и на consumer-а (детето му).